Het Liduinakoor is voortgekomen uit het koor van de voormalige Liduinakerk aan de Schenkkade in de wijk Bezuidenhout te Den Haag.

De wijk Bezuidenhout is op 3 maart 1945 door het Britse vergissingsbombardement grotendeels verwoest. Sinds 1995 wordt dit in de wijk herdacht. (zie Cross of Nails)

Het koor is begin jaren 90 nieuw leven ingeblazen door enthousiaste parochianen. Onder de bezielende leiding van Ed Catijn is een nieuw repertoire opgebouwd. Na Ed Catijn heeft Maarten Michielsen het repertoire verder uitgebreid. Hierna stond het koor onder leiding van Iason Marmaras. Thans is Agnieszka Chabowska de dirigent.

 

Johan Groen is jarenlang de vaste organist van het koor geweest en begeleidt het koor op al zijn reizen. 

Nu heeft het koor zijn thuisbasis in de kerk van het Onbevlekt Hart van Maria in de wijk Marlot.

Bijzonder is dat de stenen voor dit kerkje (gebouwd in 1947) afkomstig zijn uit de verwoeste gebouwen van het Bezuidenhout.

Het koor zingt kerkmuziek uit alle eeuwen. Meerdere workshops met wisselende dirigenten verrijken het repertoire.

Het koor bestaat op dit moment uit zes sopranen, zeven alten, vijf tenoren en drie bassen.

Op dinsdagavond van 19.45 tot 21.45 uur wordt er gerepeteerd in de kerk, Bloklandenplein 15, ingang Marlotlaan.

Op de eerste zondag van de maand en op hoogtijdagen wordt gezongen tijdens de mis.

Belangstellenden zijn altijd welkom. Na enige tijd zal een stemtest worden gedaan.

Naast deze vieringen heeft het koor een grote traditie in bijzondere koorreizen, waarbij een bijdrage wordt geleverd aan Eucharistievieringen en concerten worden gegeven.

Zo heeft het koor gezongen in de kathedraal van Coventry, tweemaal gezongen in de Sint Pieter en de kerk van de Friezen in Rome, en een prachtig concert gegeven in de Santa Bibiana in Rome. Andere reizen waren naar Vilsteren, Coimbra in Portugal, Hary in Frankrijk en Bonaire.

Goede onderlinge contacten zijn belangrijk. Iedere maand is er een eindemaandsborrel die door een van de leden wordt verzorgd. Ook heeft het koor een eigen blad "De Liduina Bode" kortweg LB. De muzikale avonturen worden hierin beschreven door de leden. Het blad is alleen voor leden.

Er wordt een contributie geheven van €  100,- per jaar.

Voor inlichtingen over het Liduinakoor kunt u bellen met de voorzitter Jeannette Doll:  070 3838614