Onderstaand gebed, waarvan ook een prachtige toonzetting bestaat gecomponeerd door Geoffrey Holroyde, is verbonden aan het Cross of Nails. De kanunnik uit Coventry die op 3 maart 1995 het kruis aan de kerken van het Bezuidenhout uitreikte, gaf aan de kerken de opdracht mee om op vrijdag, om 12.00 uur, zoals dat ook in Coventry gebeurt en bij alle ontvangers van het Cross of Nails wereldwijd, deze Litanie te bidden.