Het Liduinakoor heeft een bijzondere band met de jaarlijkse Herdenking van het Bombardement op het Bezuidenhout en met de kathedraal van Coventry.

De Ramp van het Bezuidenhout

Op 3 maart 1945 bombardeerde een geallieerde luchtvloot van bommenwerpers de wijk Bezuidenhout. Het eigenlijke doel was de vernietiging van de aanwezige V-2 raketten in het Haagsche Bos, maar helaas kwamen de bommen niet op het bos neer, maar in de aangrenzende wijk. De gevolgen waren rampzalig. Honderden doden, duizenden gewonden en een wijk grotendeels in puin.

De  Ramp van Coventry

Op 14 november 1940 bombardeerde een Duitse luchtvloot de middeleeuwse stad Coventry. De stad werd voor 70% verwoest waaronder de beroemde kathedraal. Maar bij de kathedraal gebeurde er iets bijzonders. In de puinhopen vond men door de hitte samengesmolten middeleeuwse spijkers in de vorm van een kruis, een “Cross of Nails”. Deze vondst bracht de aanwezige priesters ertoe dit te zien als een symbool van verzoening. Geen wraak maar verzoening. Vanaf dat moment is de kathedraal tot op de dag van vandaag bezig de boodschap van verzoening wereldwijd te verspreiden. Steden en kerken kunnen zich aansluiten bij deze roep om verzoening en ontvangen dan van de kathedraal van Coventry een inmiddels fraai uitgevoerde “Cross of Nails”.

Herdenking in Bezuidenhout

In 1995 werd het initiatief genomen tot herdenking van het Bombardement op het Bezuidenhout. De initiatiefnemers waren ook lid van het Liduinakoor. Door contact te leggen met de kathedraal van Coventry kon tijdens de herdenking in 1995 een "Cross of Nails" aan de kerken van het Bezuidenhout  worden uitgereikt. Het Chapter House Choir van de kathedraal zong bij de kerkelijke plechtigheid.

De goede contacten zijn behouden,  mede dankzij de goede samenwerking en vriendschap van pastoor Jaap Kwaaitaal en de dirigent van het Chapter House Choir, Geoffrey Holroyde. Het Liduinakoor ontving de eervolle uitnodiging om in de kathedraal van Coventry te komen zingen. Dat gebeurde in 1998. Het Liduinakoor verleent altijd gaarne medewerking aan de jaarlijkse herdenking van het Bombardement op het Bezuidenhout. De herdenking vindt altijd plaats op de eerste zondag van maart.