Het Liduinakoor repeteert wekelijks op dinsdagavond van 19:45- 21:45 uur in de kerk van het Onbevlekt Hart van Maria aan het Bloklandenplein in Den Haag (ingang Marlotlaan).

Na het inzingen wordt tot de pauze gewerkt aan een nieuw stuk.

Na de pauze worden oude stukken herhaald of wordt eenmaal per maand de mis voor de komende zondag voorbereid.