Welkom op de site van het Liduinakoor.

Het Liduinakoor is een vierstemmig kamerkoor verbonden aan de kerk van het Onbevlekt Hart van Maria aan het Bloklandenplein in de wijk Marlot te Den Haag.

Het koor oefent op dinsdagavond van 19:45 - 21:45 uur (ingang Marlotlaan)

Op de eerste zondag van de maand en op hoogtijdagen wordt tijdens de mis gezongen.

Het repertoire is kerkmuziek uit alle eeuwen.

Vindt u op deze site niet wat u wilt weten bel dan met de voorzitter 070-3838614.

 

agenda

Op zondag 3 maart zingt het Liduinakoor samen met het koor van de Anglicaanse kerk bij de Herdenking van het Bombardement op het Bezuidenhout. De dienst wordt gehouden in de Christus Triumfatorkerk. Het Bombardement op het Bezuidenhout heeft dan 74 jaar geleden plaatsgevonden. Sinds 1995 hebben de kerken de zorg voor het Cross of Nails op zich genomen. Het afgelopen jaar heeft het Cross of Nails in de kerk van Marlot gestaan. Op 3 maart 2019 wordt het voor een jaar overgedragen aan de Anglicaanse Kerk. De dienst begint om 10.00 uur.

In de Goede Week zingt het Liduinakoor in Marlot op:

Witte Donderdag 18 april 19.30 uur

Goede Vrijdag 19 april 19.30 uur

1e Paasdag 21 april 9.30 uur