Nieuwe leden

Het Liduinakoor (een vierstemmig kamerkoor) heeft een uitdagend jaar met veel zang in het verschiet. Geworteld in het Bezuidenhout, is het koor uitgenodigd in maart 2020 te zingen bij de herdenking van het Bombardement op het Bezuidenhout. Voor de gemeente Den Haag is dit het begin van de viering van 75 jaar Vrijheid.

Naast de maandelijkse bijdrage aan de mis in de kerk in Marlot zingt het koor in verschillende kerken in de stad en worden er regelmatig koorreizen naar het buitenland georganiseerd.

Heeft u altijd al willen zingen in een koor, wilt u van koor wisselen, uw oude hobby zingen weer oppakken en wordt u geraakt door de muziek van Pierre de la Rue, Thomas Tallis, Schütz, Liszt of door het Gregoriaans, dan bent u van harte u welkom op de repetitie op dinsdagavond in Marlot.

 

Welkom op de site van het Liduinakoor.

Het Liduinakoor is een vierstemmig kamerkoor verbonden aan de kerk van het Onbevlekt Hart van Maria aan het Bloklandenplein in de wijk Marlot te Den Haag.

Het koor oefent op dinsdagavond van 19:45 - 21:45 uur (ingang Marlotlaan)

Op de eerste zondag van de maand en op hoogtijdagen wordt tijdens de mis gezongen.

Het repertoire is kerkmuziek uit alle eeuwen.

Vindt u op deze site niet wat u wilt weten bel dan met de voorzitter 070-3838614.

 

agenda

Het Liduinakoor zingt op zondag 1 maart samen met het koor van de Anglicaanse kerk om 10.00 uur in de Christus Triumfatorkerk, om te gedenken dat het dit jaar 75 jaar geleden is dat het Bezuidenhout werd gebombardeerd. Tijdens de dienst wordt Het Cross of Nails door de Anglicaanse kerk St. John en St. Philip overgedragen aan de gemeenschap van de Christus Triumfatorkerk. Sinds 1995 zijn de kerken in het Bezuidenhout actief met het wekelijkse gebed voor de vrede en verzoening dat bij het Cross of Nails hoort.

Ook zingt het Liduinakoor in de Goede Week in Marlot, te beginnen op Palmzondag 5 april om 09.30 uur.

Op Witte Donderdag 9 april en Goede Vrijdag 10 april zingt het koor de avonddiensten om 19.30 uur in Marlot.

Zondag 12 april is het Pasen en zingt het koor om 09.30 uur in Marlot de mis van Bruckner.

Tot slot zingt het koor op zondag 26 april in de middag, om 15.30 uur, het Driekoningenconcert in Marlot.