Nieuwe leden

Het Liduinakoor (een vierstemmig kamerkoor) heeft een uitdagend jaar met veel zang in het verschiet. Geworteld in het Bezuidenhout, is het koor uitgenodigd in maart 2020 te zingen bij de herdenking van het Bombardement op het Bezuidenhout. Voor de gemeente Den Haag is dit het begin van de viering van 75 jaar Vrijheid.

Naast de maandelijkse bijdrage aan de mis in de kerk in Marlot zingt het koor in verschillende kerken in de stad en worden er regelmatig koorreizen naar het buitenland georganiseerd.

Heeft u altijd al willen zingen in een koor, wilt u van koor wisselen, uw oude hobby zingen weer oppakken en wordt u geraakt door de muziek van Pierre de la Rue, Thomas Tallis, Schütz, Liszt of door het Gregoriaans, dan bent u van harte u welkom op de repetitie op dinsdagavond in Marlot.

Er zijn dit najaar twee openbare repetities, op 8 oktober en 5 november 2019. Iedereen is welkom maar samen met bestuur (gesprek) en dirigent (stemtest) wordt in goed overleg met de kandidaat beslist over het lidmaatschap.

 

Welkom op de site van het Liduinakoor.

Het Liduinakoor is een vierstemmig kamerkoor verbonden aan de kerk van het Onbevlekt Hart van Maria aan het Bloklandenplein in de wijk Marlot te Den Haag.

Het koor oefent op dinsdagavond van 19:45 - 21:45 uur (ingang Marlotlaan)

Op de eerste zondag van de maand en op hoogtijdagen wordt tijdens de mis gezongen.

Het repertoire is kerkmuziek uit alle eeuwen.

Vindt u op deze site niet wat u wilt weten bel dan met de voorzitter 070-3838614.

 

agenda

De zondagen 6 oktober en 3 november zingt het Liduinakoor om 9.30 uur in de kerk van Marlot aan het Bloklandenplein in Den Haag (de thuisbasis).