Het Liduinakoor heeft begin augustus een zeer succesvolle koorreis gemaakt naar de Auvergne. In prachtige Romaanse kerken hebben we concerten gegeven en op zondag 5 augustus hebben we in St George de Mons tijdens de Eucharistieviering de mis van Haydn gezongen. Het klinkt zo eenvoudig, drie keer zingen. Maar daar is door een paar mensen lang en heel hard aan gewerkt.

De scheiding van kerk en staat in Frankrijk bepaalt dat de burgemeester verantwoordelijk is voor het gebouw. Zonder zijn toestemming mag de mevrouw van het sleutelbeheer de kerk niet openen. Voor de inhoud van de diensten is de Bisschop of zijn gedelegeerde verantwoordelijk. Mails en brieven helpen niet als je uit een “ver” land komt. Gelukkig heeft Ed Catijn daar goede contacten en is het uiteindelijk allemaal goed gekomen.Q4r

Ook voor het orgel moest een bijzondere oplossing gevonden worden, nl zelf meenemen. Johan Groen heeft dat al eens eerder gedaan en de moderne tijd helpt met digitale programma’s gekoppeld aan een goed keyboard gelukkig mee, maar het was wel een klus van digitaal vernuft. Uiteindelijk waren we met 17 zangers plus organist en dirigent.

Op 2 augustus was iedereen om 19.00 aanwezig voor een welkomstdrankje en BBQ in de tuin van het optrekje van Ed en Corrie Catijn . Op 3 en 4 augustus 's ochtends repetitie en eind van de middag concert. Zowel in de kerk van Queuille als in de kapel van Saint-Valentin hadden we een aandachtig publiek dat na afloop met groot enthousiasme reageerde. Er zaten echte kenners bij, zo had een dame die ook zong haar eigen Gregoriaanse Graduele uit Laon bij zich. "Volgend jaar weer?" vroegen ze. We knikten braaf vooral omdat we drie prachtige dagen met koorzang achter de rug hadden. Moe maar zeer voldaan ging ieder op 6 augustus weer zijns weegs. Wederom een zeer geslaagde koorreis van het Liduinakoor.